Hjem

Hvem er VAREGGA - Mat fra Bergen ?


VAREGGA består av gårdene Løvaas Gården, Lavik Gard og Kvamme Gard.

Alle gårdene er hjemmehørende i Arna, på østsiden av Byfjellene.

Her kaller vi denne delen av fjellet for Varegga, derav navnet.

Klikk på knappen til gården øverst på siden, og du vil da få utfyllende informasjon om hver enkelt gård.

VÅR HISTORIE


Det hele startet med en idè, om at det var bedre å samarbeide, en å holde på hver for seg.

Ideen ble etter hvert til et idèavklaringsprosjekt, med finansiell støtte fra Innovasjon Norge og

Hordaland Fylkeskommune.
VÅR VISJON


  • Vår dyrevelferd skal være på topp.
  • Vi skal levere lokal mat av beste kvalitet.
  • Vi skal bli det naturlige førstevalget for Bergens befolkning
  • Vi skal delta aktivt i utvikling av våre lokalmiljøer
  • Vi skal samhandle med andre produsenter på en god måte.

@varegga_mat_fra_bergen

Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved

VAREGGA.NO